Yttre fastighetsskötsel

M29 Fastighetsservice arbetar inom yttre fastighetsskötsel, rondering och tillsyn av miljöhus, transport av avfall, snickeri och måleri samt skötsel av grönytor och snöskottning. Arbetet sker på uppdrag av både privatpersoner och företag. Vi erbjuder arbetsträning och rehabilitering inom hela vår verksamhet.

Kontakt: Karina Johansson
Tel 073-912 64 72 karina@nullm29.se
Besöksadress: Söderbyvägen 3, 195 60 Arlandastad
www.m29.se/fastighetsservice